Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Visblaas

Motief dat dikwijls voorkomt in de Keltische kunst, de vroegmiddeleeuwse kunst en in de gotiek. Het heeft de vorm van een langgerekte, gebogen druppel. In de Keltische kunst treffen we het motief vooral aan in de decoratiekunst, metaalsierwerk en in manuscripten.  In de gotiek zien we het veel aan het maaswerk van vensters.